ΔIATΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Βρισκόμαστε στη χώρα που γεννήθηκε η μεσογειακή διατροφή. Αλλά συνεχώς απομακρυνόμαστε από αυτή, με τραγικά αποτελέσματα:

Η διατροφή των παιδιών μας χαρακτηρίζεται από μειωμένα οικογενειακά γεύματα και μεγάλη κατανάλωση πρόχειρου φαγητού. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβαρων παιδιών στις ανεπτυγμένες χώρες

Με μεγάλο κίνδυνο στην υγεία τους, το 44% των αγοριών και το 38% των κοριτσιών ηλικίας 5-17 ετών θεωρούνται υπέρβαρα ή παχύσαρκα!

wwf food

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα τρόφιμα δεν παράγονται ως δια μαγείας. Η παραγωγή και η κατανάλωση τροφίμων φέρνουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Για παράδειγμα, τεράστιες εκτάσεις δασών καταστρέφονται κάθε χρόνο προς κτηνοτροφική χρήση και την αγροτική παραγωγή, όπου καταναλώνεται το 90% του πόσιμου νερού.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, σχεδόν το 30% των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια, αντί να καταναλωθεί.

wwf food