//

Προωθώντας τη σωματική άσκηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» WWF EΛΛΑΣ / ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προωθώντας τη σωματική άσκηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18
June, 2018
Προωθώντας τη σωματική άσκηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ολοκλήρωσε πρόσφατα μια έρευνα για τις στρατηγικές προώθησης, εφαρμογής και μέτρησης της σωματικής άσκησης στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα; Οι 21 από τις 28 χώρες υιοθετούν τουλάχιστον τις μισές από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της σωματικής άσκησης. Και μονάχα μία χώρα εφαρμόζει όλες τις συστάσεις. 


Τελικά οι περισσότερες χώρες σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις στη σωματική άσκηση, κάτι που φυσικά είναι άμεσα συνδεδεμένο με προβλήματα υγείας. Οι αριθμοί μιλούν:
- ένας στους τρεις Ευρωπαίους ενήλικες δεν ασκείται αρκετά.
-η φυσική άσκηση μειώνεται και στους εφήβους (13-15 ετών) με το  34% των εφήβων μόνο να πληροί τις προϋποθέσεις του Π.Ο.Υ.


Για να αντιμετωπίσει την καθιστική ζωή η Ε.Ε. συνέταξε για πρώτη φορά το 2015 μια στρατηγική προώθησης της φυσικής άσκησης στην καθημερινή ζωή. Στόχος η ενθάρρυνση κάθε είδους άσκησης, από τα σπορ ως το περπάτημα και την κηπουρική. Απώτερος στόχος η ενίσχυση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. 


Πράγματι, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ανταποκρίθηκαν. Ξεκίνησαν προγράμματα ενίσχυσης της φυσικής άσκησης στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, αλλά και στην καθημερινή ζωή στην πόλη (εντάχθηκαν π.χ. στον αστικό σχεδιασμό περισσότεροι ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι). Οι πρωτοβουλίες αυτές απευθύνονταν σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, σε παιδιά, νέους, ηλικιωμένους κλπ. 


Το Συμβούλιο της Ευρώπης θέσπισε ένα σύστημα μέτρησης των επιδόσεων των χωρών-μελών ώστε να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές και να προσδιοριστούν οι αδυναμίες.


Δημιουργήθηκε ένα εργαλείο μέτρησης με βάση 23 δείκτες φυσικής άσκησης. Στόχος η συλλογή δεδομένων από κάθε μία από τις 28 χώρες μέλη για τη στρατηγική που ακολουθούν, για το θέμα. Όλες οι χώρες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα εκτός από μία: Την Ελλάδα. Ο πρώτης γύρος συλλογής δεδομένων του Π.Ο.Υ. έδειξε τα παρακάτω:
•    Μόνο μία χώρα βρέθηκε να ανταποκρίνεται πλήρως και να παρακολουθεί όλους τους δείκτες αξιολόγησης: η Φινλανδία. 
•    4 χώρες παρακολουθούν πάνω από το 87% των δεικτών.
•    22 χώρες παρακολουθούν τουλάχιστο το 43% των δεικτών.


Έτσι, ο πρώτος γύρος αξιολόγησης έδειξε πως 21 χώρες εφάρμοσαν τουλάχιστο τις μισές συστάσεις της Ε.Ε. για την αύξηση της σωματικής άσκησης αλλά μόνο μία χώρα τις εφάρμοσε στο σύνολό τους. 


Υπάρχουν, επομένως, αρκετά περιθώρια βελτίωσης της στρατηγικής προώθησης της φυσικής άσκησης σε όλες τις χώρες-μέλη. Κρίσιμοι τομείς είναι η προώθηση της φυσικής άσκησης στις μεγαλύτερες ηλικίες καθώς και στους χώρους εργασίας. Περισσότεροι και καλύτεροι ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι και χώροι άθλησης και αναψυχής στην πόλη θα ήταν μία κάποια λύση.


Ας μην ξεχνάμε τη μία και μοναδική χώρα που αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Ε.Ε. και την παρακολούθηση των δεικτών φυσικής άσκησης…
Συνδυάστε αυτό το στοιχείο με την υψηλή θέση που κατέχουμε στα ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Και έπειτα ας αναλάβουμε δράση για μία καλύτερη καθημερινότητα!

Αναφορές:
1.    João Breda et al. Promoting health-enhancing physical activity in Europe: Current state of surveillance, policy development and implementation. Health Policy Journal (2018).

Πηγή: https://www.eufic.orgΟΛΑ ΤΑ POSTS